Gratis quickscan

Alles wat u moet weten over de Wet tegemoetkoming loondomein!

De Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) is volledig gericht op tegemoetkomingen voor werkgevers en bestaat uit 3 delen: het loonkostenvoordeel (LKV), het  lage-inkomensvoordeel (LIV) en het Minimumjeugdloonvoordeel (MJLV). Met de Wtl verandert er het nodige op het gebied van subsidies bij aanname van nieuwe werknemers. Premiekortingen verdwijnen en worden vervangen door nieuwe regelingen. Maar wat houden al die veranderingen in? Ziet u door de bomen het bos nog wel? In dit artikel vertellen wij u alles over de inhoud van deze drie tegemoetkomingen.

LKV

Per 1 januari 2018 vervallen de premiekortingen. Hiervoor komen de loonkostenvoordelen in de plaats.  De loonkostenvoordelen zijn voor ouderen uitkeringsgerechtigden, arbeidsgehandicapten en de doelgroep die valt onder de banenafspraak.

Wat betekenen de veranderingen voor u als werkgever?

We hebben de wijzigingen per 2018 voor u onder elkaar gezet:

  • Voor meer werkgevers toegankelijk. Voorheen betaalden kleine bedrijven te weinig premie om de huidige premiekortingsregeling volledig te benutten. De loonkostenvoordelen worden niet meer in mindering gebracht op de premie werkgeversverzekeringen WIA/WAO en WW.
  • Voor alle loonkostenvoordelen is een doelgroepverklaring vereist. Deze dient binnen drie maanden na indiensttreding te worden aangevraagd. Tot en met 2017 was een doelgroepverklaring alleen voor oudere werknemers (56+) nodig.
  • Toepassing van het loonkostenvoordeel zal per 2018 een stuk sneller moeten. De mogelijkheid om met terugwerkende kracht toe te passen is niet meer mogelijk, de doelgroepbepaling moet binnen drie maanden na indiensttreding aangevraagd  zijn.
  • De loonkostenvoordelen worden in september na afloop van het voorgaande kalenderjaar uitgekeerd door de Belastingdienst. Voorheen werden deze maandelijks verrekend in de loonaangifte.
  • De loonkostenvoordelen zijn in een aantal gevallen lager dan de premiekortingen.

 

Concreet  betekent dit dat u nog steeds de doelgroepen zelf in beeld moet brengen en vanaf 1 januari 2018 voor alle doelgroepen binnen 3 maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring aangevraagd moet hebben. Verder ontvangt u nog maar 1x per jaar (circa 9 maanden na de afsluiting van het kalenderjaar) een uitbetaling in plaats van maandelijks een vermindering.  Is uw systeem nu zo ingericht om tijdig de eventuele doelgroepen te bepalen en de doelgroepverklaring aan te vragen? Meer informatie over dit onderwerp leest u in het artikel Bent u al voorbereid op het loonkostenvoordeel 2018?.

LIV

Het lage-inkomensvoordeel is per 1 januari 2017 in werking getreden. Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Voorwaarde is wel dat de werknemer een gemiddeld uurloon heeft van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon. Voor toepassing van het LIV is gedacht aan een “robuust” dienstverband waarbij binnen een kalenderjaar minimaal 1.248 uren voor een medewerker zijn verloond. Voor het LIV zijn er 2 groepen uurloongrenzen, welke leiden tot een verschillende hoogte van het LIV.  Het voordeel voor de werkgever bedraagt maximaal respectievelijk € 2.000,- of € 1.000,- per werknemer, per jaar op basis van een 38-urige werkweek. De werkgever hoeft het LIV niet aan te vragen, omdat het recht wordt vastgesteld aan de hand van de loonaangiften.

Uiterlijk op 15 maart 2018 ontvangt de werkgever van het UWV een voorlopig overzicht met betrekking tot het recht op het LIV in 2017. Eventuele fouten kunnen tot en met 1 mei 2018 worden hersteld door een correctiebericht in te sturen. Vervolgens stuurt de Belastingdienst de werkgever uiterlijk 1 augustus 2018 een subsidiebeschikking welke in september 2018 wordt uitbetaald.

MJLV

Per 1 januari 2018 komen werkgevers met medewerkers van 18 tot en met 21 jaar ook in aanmerking voor het Minimumjeugdloonvoordeel (MJLV), ook wel jeugd LIV genoemd. Bij het MJLV geldt de eis van het “robuuste” dienstverband niet en geldt dus in principe ieder verloond uur. De achtergrond van deze regeling is een compensatie voor het wegvallen van de minimumjeugdlonen vanaf 2017.

Met zekerheid gebruik maken van de Wtl?

De veranderingen omtrent de premiekorting naar het LKV en het gebruik van het LIV en het MJLV kunnen vragen oproepen. Daarnaast is het aanvragen en toegekend krijgen van deze subsidies een tijdrovend en ingewikkeld proces. OAZ subsidieadvies is gespecialiseerd in het optimaliseren van subsidiestromen en neemt u het werk graag uit handen. Wilt u meer informatie over de Wtl? Neem contact op met uw accountmanager of met Mark van Nieuwenhuijzen via 088 – 5600 735.

Terug naar overzicht

OAZ subsidieadvies | Copyright 2020 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau