Gratis quickscan

Van premiekorting naar loonkostenvoordeel

De premiekortingen zijn in het leven geroepen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan te nemen. De hoogte van de loonkosten die werkgevers moeten gaan betalen zijn in belangrijke mate namelijk bepalend voor de omvang van de werkgelegenheid. Door middel van de premiekortingen worden de lasten op arbeid in deze doelgroep gericht verlaagd. Op deze manier toont de overheid de ambitie om de kansen op een baan vergroten voor deze doelgroepen. Op het eerste gezicht interessant voor u als werkgever maar toch maakt de premiekorting straks in 2018 plaats voor het loonkostenvoordeel (LKV).  Wat is de reden hiervan en wat betekent dit voor u? Wij vertellen u hier alles over in dit artikel!

Waarom loonkostenvoordeel?

Het idee van de wetswijziging is ontstaan doordat momenteel niet alle werkgevers gebruik kunnen maken van de premiekorting. De werkgever betaalt namelijk een bedrag aan premie voor werknemersverzekeringen, wanneer dit lager is dan het bedrag van de premiekortingen waar een werkgever recht op heeft, kan het voordeel niet volledig verzilverd worden. Deze verzilveringsproblematiek speelt vooral bij kleine bedrijven en heeft ertoe geleid dat slechts 5% van de kleine werkgevers gebruik kan maken van de premiekorting.

Daarnaast benoemt de kamerbrief ‘Verzilveringsproblematiek premiekortingen’ d.d. 6 februari 2015 dat de werkgever voor de toepassing van de premiekorting zelf het recht op de premiekorting en de duur ervan moet vaststellen. Ook moeten de uitkomsten van deze berekeningen verwerkt worden in de loonaangifte. Dit zou een drempel kunnen vormen voor toepassing hiervan. Verder kan de Belastingdienst op dit moment de juistheid van de toepassing van de premiekortingen alleen achteraf vaststellen. De Belastingdienst heeft namelijk nu niet de mogelijkheid de toepassing geautomatiseerd te beoordelen en zo nodig te corrigeren. Het is niet zichtbaar of een werknemer waarvoor de premiekorting is toegepast voldoet aan de voorwaarden. Om de juistheid van de toepassing te kunnen beoordelen moet de Belastingdienst de administratie bij de werkgever inzien.

Deze waarnemingen hebben geleid tot het ontstaan van het loonkostenvoordeel. Volgens de kamerbrief wordt hiermee de handhaafbaarheid vergroot omdat de uitbetaling achteraf plaatsvindt en de informatie bij de overheid over de doelgroepen reeds bekend is. Hierdoor is de regeling volgens de kamerbrief “robuust, eenvoudig en fraudebestendig”. Het LKV zal per 1 januari 2018 van start gaan en is een onderdeel van het Wet tegemoetkoming loondomein. Meer informatie over deze Wet leest u in dit artikel.

Wat betekenen deze veranderingen voor u als werkgever?

Op papier lijken deze wijzigingen een voordeel, maar wat wijzigt er nu daadwerkelijk voor u en is deze wijziging wel zo positief voor u of alleen makkelijker voor UWV en de Belastingdienst? Zo is er een groot verschil qua gebruikmaken van voordelen met terugwerkende kracht. Tot en met 31-12-2017 kunt u met terugwerkende kracht gebruik maken van de premiekorting. Wanneer per 1-1-2018 het LKV in werking treedt, is dit niet meer mogelijk onder deze wetgeving. Als u gebruik wilt maken van het LKV, dient u binnen 3 maanden na aanvang van het dienstverband een doelgroepverklaring aan te vragen. Na deze 3 maanden komt u dus niet meer in aanmerking voor het LKV en loopt u het voordeel mis. Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze wijzigingen leiden tot vragen. OAZ subsidieadvies is gespecialiseerd in het ontzorgen van klanten op dit gebied en vertelt u graag meer hierover. Meer informatie over het toepassen van het LKV leest u in dit artikel of neem contact op met uw accountmanager of Mirella de Jong (088 – 5600 783) of Jurgen Brouwers (088 – 5600 793).

 

Terug naar overzicht

OAZ subsidieadvies | Copyright 2020 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau