Gratis quickscan

Aannemen en behouden van medewerkers

Het aannemen en behouden van medewerkers is een onderwerp wat de laatste jaren steeds meer draagvlak vindt binnen organisaties. Ongeveer 10% van de werkzame beroepsbevolking heeft volgens het UWV een bijzondere status. Ook u heeft ongetwijfeld medewerkers in dienst die een arbeidsgehandicapte status hebben of uit een uitkeringssituatie komen. Maar heeft u alle doelgroepen in beeld? En maakt u optimaal gebruik van alle financiële middelen die er voor uw medewerkers zijn?

Ondersteuning en advies ESF en Wet Tegemoedkoming Loondomein (WTL)

OAZ subsidieadvies ondersteunt u bij de signalering en verwerking van alle financiële steunmaatregelen die er zijn voor het in dienst nemen of het in dienst houden van mensen uit speciale doelgroepen. 

Aan de hand van het arbeids- en uitkeringsverleden van uw medewerker, brengen wij voor u de mogelijkheden in kaart en zorgen wij ervoor dat deze ook daadwerkelijk geëffectueerd worden. En vinden er binnen uw organisatie activiteiten plaats die erop gericht zijn om mensen aan het werk te krijgen en te behouden? Ook dan is de kans groot dat deze activiteiten subsidiabel zijn. Wij onderzoeken graag de mogelijkheden voor u. Uiteraard kunt u na de inventarisatie rekenen op onze volledige ondersteuning: van aanvraag tot eindverantwoording.

Voor meer informatie kunt u onze productpagina Instroommanagement bekijken of kom neem contact met ons op via info@oazsubsidie.nl of bel 088-5600700.

OAZ subsidieadvies | Copyright 2017 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau