Gratis quickscan

Aannemen en behouden van medewerkers

Het aannemen en behouden van medewerkers is een onderwerp wat de laatste jaren steeds meer draagvlak vindt binnen organisaties. Ongeveer 10% van de werkzame beroepsbevolking heeft volgens het UWV een bijzondere status. Ook jij hebt ongetwijfeld medewerkers in dienst die een arbeidsgehandicapte status hebben of uit een uitkeringssituatie komen. Maar heb jij alle doelgroepen in beeld? En maak jij optimaal gebruik van alle financiële middelen die er voor jouw medewerkers zijn?

Ondersteuning en advies ESF en Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL)

OAZ subsidieadvies ondersteunt jou bij de signalering en verwerking van alle financiële steunmaatregelen die er zijn voor het in dienst nemen of het in dienst houden van mensen uit speciale doelgroepen. 

Aan de hand van het arbeids- en uitkeringsverleden van jouw medewerker, brengen wij voor jou de mogelijkheden in kaart en zorgen wij ervoor dat deze ook daadwerkelijk geëffectueerd worden. Vinden er daarnaast binnen jouw organisatie activiteiten plaats die erop gericht zijn om mensen aan het werk te krijgen en te behouden? Ook dan is de kans groot dat deze activiteiten subsidiabel zijn. Wij onderzoeken graag de mogelijkheden voor jou en jouw organisatie. Uiteraard kun je na de inventarisatie rekenen op onze volledige ondersteuning: van aanvraag tot eindverantwoording.

Meer informatie over Instroommanagement klik dan hier! Je kunt ook contact met ons opnemen via info@oazsubsidie.nl of bel 088-5600700.

OAZ subsidieadvies | Copyright 2020 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau