Gratis quickscan
22 mei

Loonkostenvoordeel bij een overname of fusie, hoe zit dat?

Aannemen en behouden van medewerkers

Per 1 januari 2018 zijn de premiekortingen die golden bij het aannemen van nieuwe medewerkers of herplaatsing van langdurig zieke medewerkers overgegaan in het loonkostenvoordeel (LKV) conform de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Er komt veel overeen tussen de premiekortingen en het LKV, maar er bestaan een aantal essentiële verschillen. Een van deze verschillen zit in wat er gebeurt als een organisatie wordt overgenomen of wanneer er sprake is van een fusie.

Voor de premiekortingen gold dat, wanneer een organisatie werd overgenomen, de lopende premiekortingen ook werden overgenomen. Als een organisatie voor een medewerker vanaf 2014 t/m 2017 premiekorting mocht toepassen en diezelfde organisatie werd in 2015 overgenomen, dan mocht de nieuwe organisatie het restant voor de medewerker nog toepassen. Hetzelfde gold bij een fusie, waar het moederbedrijf de premiekorting mocht overnemen.

Voor het LKV werkt dat helaas wat anders. Een LKV wordt aangevraagd voor een medewerker voor een loonheffingennummer. Bij een overname wordt er over het algemeen gebruik gemaakt van het loonheffingennummer van de overnemende werkgever en bij een fusie zal er veelal een nieuw loonheffingennummer worden aangemaakt. Omdat het recht op LKV alleen geldt voor een specifiek loonheffingennummer, zal het LKV bij een fusie of een overname komen te vervallen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Bij een overname of fusie gaan de medewerkers in feite werken bij een nieuwe werkgever. Het recht op LKV wordt vastgesteld bij indiensttreding van een nieuwe werkgever. Er bestaan hier absoluut mogelijkheden om het LKV opnieuw toe te passen voor deze medewerkers, zolang ze nog voldoen aan de eisen van het LKV bij de nieuwe indiensttreding. Zorg ervoor dat je hier tijdig bij bent!

Tip: Ga bij de overgenomen medewerkers na of zij een uitkering ontvingen binnen één maand voor de overname. Als zij bijvoorbeeld naast het werk bij het oude loonheffingennummer een gedeeltelijke uitkering bleven ontvangen, dan kan er wellicht sprake zijn van een LKV voor het nieuwe loonheffingennummer. Dit recht gaat dan lopen vanaf de datum van overname, voor een maximum van drie jaar. Het kan dus zeker lonen hier rekening mee te houden bij het overnemen van een onderneming of bij een fusie!

Meer informatie?

Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan gerust contact op met Anita Portegies. Je kunt haar bereiken op 088-5600787 of mail naar aportegies@oazsubsidie.nl

Terug naar overzicht

OAZ subsidieadvies | Copyright 2017 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau