Gratis quickscan
18 sep

Meer geld vrij voor Praktijkleren

Opleiden van werknemers

De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, studenten of medewerkers die een (beroeps)opleiding volgen zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding.

In de begroting van 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt vermeld dat ze starten met een subsidieregeling voor het stimuleren van ‘leven lang ontwikkelen’ in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Hiervoor is aan de subsidieregeling Praktijkleren voor de komende vijf jaar € 10,6 miljoen per jaar toegevoegd om deze drie sectoren tegemoet te komen met een extra investering in de scholing van medewerkers. Dit extra subsidiegeld zal bovenop het subsidiebedrag komen die werkgevers nu al via Praktijkleren ontvangen. Daarnaast is de subsidieregeling Praktijkleren in 2019 tot 2023 verlengd en zien we dat in 2024 ook alvast geld wordt gereserveerd voor de regeling in de begroting.

Wil je meer informatie over de subsidieregeling Praktijkleren? Neem dan contact op met Thomas Pillen. Je kunt een mail sturen naar tpillen@oazsubsidie.nl of bel 088-5600700

Terug naar overzicht

OAZ subsidieadvies | Copyright 2020 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau