Gratis quickscan
21 jun

Nationaal Privacy Event

Privacy

Wij bezochten –net als vorig jaar- met twee collega’s het wederom drukbezochte Nationaal Privacy event in Den Haag.
Tijdens diverse interessante sessies zijn wij bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving. Tussen de sessies door lieten wij ons op de informatiemarkt uitgebreid informeren door diverse aanbieders van slimme bedrijfsoplossingen op het gebied van privacy.

Notion of accountability
Het thema van het Nationaal Privacy Event was de “notion of accountability” waarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) centraal stond.
De AVG is een Europese verordening die op 24 mei 2016 in werking is getreden en deze zal van toepassing zijn per 25 mei 2018. Vanaf dat moment zal de huidige van toepassing zijnde Wet Bescherming Persoonsgegevens komen te vervallen.

De laatste maanden wordt hier door de Autoriteit Persoonsgegevens extra veel aandacht aan geschonken. Tijdens het event kregen wij van diverse functionarissen gegevensbescherming en andere experts uitleg over verschillen tussen de huidige en nieuwe wetgeving en hoe organisaties hier mee om kunnen gaan.

Wijzigingen
Een aantal belangrijke wijzigingen zijn: verwerkingen van persoonsgegevens hoeven niet meer gemeld te worden bij de autoriteit persoonsgegevens. Er komt echter wel een documentatieplicht waarin een organisatie moet kunnen aantonen dat de juiste maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen. Afhankelijk van de organisatie kunnen deze verplicht worden een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen en/of een Privacy Impact Assessment (PIA) uit te voeren.

Privacy en OAZ subsidieadvies
OAZ subsidieadvies volgt de ontwikkelingen op de voet en past haar beleid hier continue op aan. Bent u benieuwd over onze ervaringen of was u zelf aanwezig en wilt u nog eens napraten? Neem gerust contact op met Roel Willemse via telefoonnummer 088 5600 700.

Terug naar overzicht

OAZ subsidieadvies | Copyright 2017 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau