over_oazsubsidie_advies
Gratis quickscan

No-riskpolis

Voorkom een boete! Waar moet je op letten?

Gezien de overheid ‘sociaal werkgeverschap’ stimuleert, bestaat de regeling no-riskpolis. De no-riskpolis is een regeling die geldt als je een werknemer met een ziekte, handicap of afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt. De regeling houdt in dat je:

  1. Een ziektewetuitkering van het UWV voor jouw medewerker kan krijgen als hij ziek wordt. Een ziektewetuitkering is 70% tot 100% van het dagloon.
  2. Geen hogere premie hoeft te betalen als de medewerker in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) komt.

Let op!

Uiteraard vragen een aantal voorwaarden van de no-riskpolis een zekere mate van scherpte en een strak proces. Als jouw medewerker ziek is, moet je dit namelijk binnen 6 weken doorgeven bij het UWV. Is de medewerker alweer beter? Dan meld je de medewerker ook beter bij het UWV. Het beter melden bij het UWV doe je 2 dagen nadat de medewerker zich bij jou beter heeft gemeld. Als dit niet tijdig gebeurt, riskeer je een boete die kan oplopen tot €455.

Door deze meldingen kun je een deel van het dagloon (gemiddeld €230 per dag), wat je als werkgever doorbetaalt bij ziekte van een medewerker, terugkrijgen vanuit de ziektewet. Voorwaarde is dat de medewerker onder de no-riskpolis valt.

Nu kan een lijstje naast jouw beeldscherm een handige tijdelijke oplossing zijn. Maar wat als deze lijst niet tijdig wordt bijgehouden doordat degene die hiervoor verantwoordelijk is ziek wordt, of de lijst zo lang wordt dat fouten onvermijdelijk worden? Het automatiseren van dit proces haalt deze risico’s weg en zorgt dat het proces gewaarborgd wordt.

Vragen?

Neem gerust contact op met Jurgen Brouwers. Dit kun je doen door te bellen naar 088-5600700 of te mailen naar jbrouwers@oazsubsidie.nl.

OAZ subsidieadvies | Copyright 2020 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau