Gratis quickscan

Opleiden van werknemers

Als organisatie wil je beschikken over gemotiveerd en goed gekwalificeerd personeel. Het opleiden en scholen van medewerkers levert hier een belangrijke bijdrage aan, maar opleiden kost tijd en geld.

Gelukkig zijn er veel financiële impulsen voor het opleiden van personeel. Maar welke middelen zijn er? En hoe kun je ze optimaal benutten?

Het aanvragen en verantwoorden van opleidingssubsidies vraagt om kennis en ervaring. OAZ subsidieadvies biedt jou daarom ondersteuning bij het verkrijgen van gelden uit diverse subsidieregelingen op het gebied van opleiden.

Onze dienstverlening begint met een goede inventarisatie van jouw opleidingsactiviteiten. Samen met jou bepalen wij wat de mogelijkheden zijn en waar er kansen liggen voor jouw organisatie. Vervolgens dragen wij er zorg voor dat jouw aanvraag tijdig ingediend wordt en op een juist wijze onderbouwd. Zo kunt je zorgeloos profiteren van alle beschikbare financiële middelen.

OAZ subsidieadvies | Copyright 2020 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau