KiPZ Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg
Gratis quickscan

KiPZ (Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg)

Personeel in de ziekenhuiszorg wordt in toenemende mate geconfronteerd met een complexere patiëntenzorg. Vanuit het Zorgakkoord van 24 april 2013 is daarom een subsidieregeling in het leven geroepen die een impuls moet geven aan het opleiden van ziekenhuismedewerkers. Zorginstellingen die medische specialistische zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ).

Doel regeling

De subsidieregeling KiPZ moet organisaties die medisch specialistische zorg leveren stimuleren de benodigde investeringen in personeel te realiseren. Het personeel is dan ook in staat om in de toekomst adequate zorg te leveren.

Het jaarlijks beschikbaar gestelde budget wordt verdeeld over de organisaties die een aanvraag indienen naar rato van hun omzet in het kader van de Zorgverzekeringswet. De subsidie moet worden besteed aan activiteiten die passen binnen het strategisch opleidingsplan over een periode van vier jaar.

Wat kan OAZ voor jou betekenen?

Hoewel de administratieve lasten beperkt lijken te zijn, dient de aanvraag en verantwoording aan strikte en complexe eisen te voldoen. Het opstellen van het strategisch opleidingsplan en de afstemming met de OR zijn activiteiten die veel tijd en kennis van de regeling vragen. Ook de vraagstelling met betrekking tot dubbele subsidiering is in het kader van deze regeling aan de orde. OAZ kan jou hierbij ondersteuning bieden en er voor zorgdragen dat jouw aanvraag binnen de gestelde deadline conform de vereisten wordt onderbouwd.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over KiPZ of ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met Thomas Pillen. Je kunt een mail sturen naar tpillen@oazsubsidienl of bel 088-5600700.

Factsheet downloaden

Downloaden

Meer informatie over KiPZ (Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg) ontvangen?

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter en wij bellen u binnen 24 uur terug!

Verzenden

SubsidieAudit Cure&Risk

De SubsidieAudit Cure&Risk van OAZ subsidieadvies biedt u de zekerheid dat subsidies en kostenbesparingen waarvoor u in aanmerking komt optimaal benut worden.

Meer informatie?

SubsidieManagement

Met SubsidieManagement profiteert u optimaal en zorgeloos van alle subsidies en kostenbesparende maatregelen op personeelsgebied. Wij begeleiden u daarbij altijd van aanvraag tot eindverantwoording.

Meer informatie?

SubsidiePlan

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg. Het is steeds moeilijker geworden om plannen en strategische doelen gefinancierd te krijgen.

Meer informatie?

OAZ subsidieadvies | Copyright 2020 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau