Gratis quickscan

KiPZ (Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg)

Personeel in de ziekenhuiszorg wordt in toenemende mate geconfronteerd met een complexere patiëntenzorg. Vanuit het Zorgakkoord van 24 april 2013 is daarom een subsidieregeling in het leven geroepen die een impuls moet geven aan het opleiden van ziekenhuismedewerkers. Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen gebruik maken van de subsidieregeling “Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg” (KiPZ).

Doel regeling

De subsidieregeling KiPZ moet organisaties die medisch specialistische zorg leveren stimuleren de benodigde investeringen in personeel te realiseren. Het personeel is dan ook in de toekomst in staat is de zorgverlening adequaat te kunnen blijven leveren.

De subsidieregeling loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017. Voor de subsidie is een totaal budget beschikbaar van 464 miljoen euro, oplopend van 47 miljoen in 2014 naar 144 miljoen in 2017. Per jaar wordt het budget verdeeld over de organisaties die een aanvraag indienen, naar rato van hun omzet in het kader van de Zorgverzekeringswet over 2012. De subsidie moet worden besteed aan activiteiten die passen binnen het strategisch opleidingsplan over een periode van vier jaar.

Wat kan OAZ voor u betekenen 

Hoewel de administratieve lasten beperkt lijken te zijn, dient de aanvraag en verantwoording aan strikte eisen te voldoen. De voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen zijn complex. Het opstellen van het strategisch opleidingsplan en de afstemming met de OR zijn activiteiten die veel tijd en kennis van de regeling vragen. Ook de vraagstelling met betrekking tot dubbele subsidiering is in het kader van deze regeling aan de orde. OAZ kan u hierbij ondersteuning bieden en er zorg voor dragen dat uw aanvraag binnen de gestelde deadline conform de vereisten onderbouwd wordt.

Meer informatie over de subsidieregeling KiPZ?

Mocht u meer informatie willen over KiPZ of bent u benieuwd wat wij voor kunnen betekenen? Neem dan contact op met Luc van der Linden via 088-5600700.

Factsheet downloaden

Downloaden

Meer informatie over KiPZ (Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg) ontvangen?

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter en wij bellen u binnen 24 uur terug!

Verzenden

SubsidieAudit Cure&Risk

De SubsidieAudit Cure&Risk van OAZ subsidieadvies biedt u de zekerheid dat subsidies en kostenbesparingen waarvoor u in aanmerking komt optimaal benut worden.

Meer informatie?

SubsidieManagement

Met SubsidieManagement profiteert u optimaal en zorgeloos van alle subsidies en kostenbesparende maatregelen op personeelsgebied. Wij begeleiden u daarbij altijd van aanvraag tot eindverantwoording.

Meer informatie?

SubsidiePlan

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg. Het is steeds moeilijker geworden om plannen en strategische doelen gefinancierd te krijgen.

Meer informatie?

OAZ subsidieadvies | Copyright 2017 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau