Stagefonds

Om het tekort aan stageplaatsen op de arbeidsmarkt van de zorg te beperken is in 2008 de subsidieregeling Stageplaatsen Zorg gestart. Deze regeling is bedoeld om de doorstoom van zorgpersoneel te bevorderen. De doelstelling is dat meer zorginstellingen stageplaatsen aanbieden en de begeleiding van de stagiaires verbeterd wordt. De regeling geldt alleen voor instellingen die zorg leveren en stages realiseren voor zorgopleidingen. De specifieke opleidingen en voorwaarden worden in de wettekst verder toegelicht.

Uitgangspunt van de regeling is om de betrokken partijen met zo min mogelijk administratieve lasten op te zadelen. Daarnaast krijgt iedereen waar hij recht op heeft. Bied je veel plaatsen aan, dan ontvang je meer subsidie dan wanneer je weinig stageplaatsen aan bied.

Controle Stagefonds formulier loont

Jaarlijks, rond medio augustus, stuurt het ministerie van VWS de instellingen die recht hebben op Stagefonds subsidie een aanvraagformulier. Na controle kunt u het formulier ondertekenen en terugsturen aan het ministerie van VWS. Doet u dit wel voor uiterlijk 1 oktober! Het ministerie zal u dan uiterlijk 31 december van het betreffende jaar informeren via een subsidievaststelling welk bedrag u aan subsidie ontvangt.

Wat kan OAZ voor u betekenen?

Ervaring leert dat de aanvraagformulieren van het ministerie van VWS jaarlijks nog fouten bevatten. Om een optimaal resultaat te behalen zijn kennis van de regeling, ervaring met de administratieve verplichtingen en vooral een tijdige start maken met de voorbereidingen van groot belang. Door onze jarenlange ervaring, goede connecties met het ministerie van VWS en opleidingsinstellingen bent u verzekerd dat uw aanvraag en controle bij OAZ in goede handen is.

Komt u in aanmerking voor subsidie?

Ontvangt u geen aanvraagformulier, maar bent u wel van mening dat u recht heeft op subsidie vanuit het Stagefonds? Schakel OAZ subsidieadvies dan in. Wij kunnen nagaan of u aan alle voorwaarden van de regeling voldoet. Indien dit het geval is, inventariseren wij alsnog de doelgroep die binnen uw organisatie aanwezig is en verzorgen wij graag de aanvraag voor u.

Daarnaast zijn wij altijd bereid om een controle te doen op uw formulier. Ondanks dat u wellicht al jaren subsidie ontvangt hoeft dit niet te betekenen dat er geen fouten in uw formulier zitten.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Thomas Pillen via tpillen@oazsubsidie.nl

Factsheet downloaden

Downloaden

Meer informatie over Stagefonds ontvangen?

Laat hier uw naam en telefoonnummer achter en wij bellen u binnen 24 uur terug!

Verzenden

SubsidieAudit Cure&Risk

De SubsidieAudit Cure&Risk van OAZ subsidieadvies biedt u de zekerheid dat subsidies en kostenbesparingen waarvoor u in aanmerking komt optimaal benut worden.

Meer informatie?

SubsidieManagement

Met SubsidieManagement profiteert u optimaal en zorgeloos van alle subsidies en kostenbesparende maatregelen op personeelsgebied. Wij begeleiden u daarbij altijd van aanvraag tot eindverantwoording.

Meer informatie?

SubsidiePlan

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg. Het is steeds moeilijker geworden om plannen en strategische doelen gefinancierd te krijgen.

Meer informatie?

OAZ subsidieadvies | Copyright 2017 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau