SectorplanPlus

Tel Mee Met Taal

Taalvaardigheid is een belangrijke vaardigheid voor werknemers. Door te investeren in de taalvaardigheid van jouw medewerkers, verbeter je jouw organisatie. Met de subsidieregeling Tel mee met Taal wordt investeren in taal financieel aantrekkelijker. Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten en herstel tijdens het werk. Ook draagt dit bij aan minder stress en een lager ziekteverzuim onder werknemers. Het zorgt ervoor dat werknemers hun vak op hun eigen niveau kunnen uitoefenen. Werknemers leren effectiever communiceren, zijn meer betrokken bij de organisatie én werken veiliger en efficiënter. Tot slot maakt deze investering doorgroeimogelijkheden voor zowel medewerkers als de organisatie mogelijk.

De trajecten waarvoor subsidie verstrekt wordt, gaan over taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). In aanvulling hierop kunnen rekenvaardigheden en toepassing van taalvaardigheid in een digitale omgeving onderdeel zijn van de subsidieaanvraag. Je kunt subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk. OAZ subsidieadvies begeleidt je bij het gehele proces. Dankzij onze ondersteuning maakt u optimaal gebruik van de beschikbare financiële middelen en weet u zeker dat de juiste stappen gezet worden om te komen tot een succesvolle aanvraag en verantwoording.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over Tel Mee Met Taal? Neem dan contact op met ons! Stuur een mail naar tpillen@oazsubsidie.nl of bel 088-5600700.

OAZ subsidieadvies | Copyright 2017 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau