Privacybeleid LinkedIn

Privacyverklaring www.oazsubsidie.nl

Doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je jouw contactgegevens zelf aan ons verstrekt middels het contactformulier op de website wordt OAZ Subsidie Advies B.V. verwerker van jouw persoonsgegevens.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens (limitatief) die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bedrijfsnaam
– Functie

Waarom we gegevens nodig hebben
OAZ Subsidie Advies B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te kunnen bellen naar aanleiding van uw reactie op een commerciële actie van OAZ.

Delen met anderen
OAZ Subsidie Advies B.V. verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
OAZ Subsidie Advies B.V. gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar rwillemse@oazsubsidie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. OAZ Subsidie Advies B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rwillemse@oazsubsidie.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Beveiliging
OAZ Subsidie Advies B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via rwillemse@oazsubsidie.nl of bel 088-5600700.

OAZ subsidieadvies | Copyright 2020 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau