Praktijkleren aanvragen
Gratis quickscan

Sociale lasten en premies

Als werkgever betaalt u zogenaamde werkgeverslasten. Deze bedragen al snel zo’n 30% van het brutoloon. Een aanzienlijke kostenpost waar u graag op wilt bezuinigen. Een goede controle op afdrachten van sociale lasten en premies kunnen op (lange) termijn dan ook leiden tot grote financiële voordelen. Maar waar liggen uw kansen en waar moet u op controleren?
Een gedegen controle vraagt om expertise. U wilt tenslotte niet teveel betalen. OAZ onderzoekt voor u of u op alle relevante terreinen niet te veel premie betaalt. Ook controleren wij of u geen onterechte toekenningen heeft op het gebied van ZW of WGA, alle zwangerschapsuitkeringen goed heeft toegepast en optimaal gebruik maakt van de No-risk polis. In het verlengde hiervan zetten wij bovendien graag onze ruime ervaring in op het gebied van verhaalsrecht. Dankzij onze (periodieke) controles betaalt u nooit meer teveel!

OAZ subsidieadvies | Copyright 2017 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau