Praktijkleren aanvragen
Gratis quickscan

Sociale lasten en premies

Als werkgever betaal je zogenaamde werkgeverslasten. Deze lasten bedragen al snel zo’n 30% van het brutoloon. Een aanzienlijke kostenpost waar je graag op wilt bezuinigen. Een goede controle op afdrachten van sociale lasten en premies kunnen op (lange) termijn dan ook leiden tot grote financiële voordelen. Maar waar liggen jouw kansen en wat moet je controleren?
Een gedegen controle vraagt om expertise, je wilt tenslotte niet teveel betalen. OAZ onderzoekt voor jou of je op alle relevante terreinen niet te veel premie betaalt. Ook controleren wij of je geen onterechte toekenningen hebt op het gebied van ZW of WGA, alle zwangerschapsuitkeringen goed hebt toegepast en optimaal gebruik maakt van de No-riskpolis. In het verlengde hiervan zetten wij bovendien graag onze ruime ervaring in op het gebied van verhaalsrecht. Dankzij onze (periodieke) controles betaal je nooit meer teveel!

OAZ subsidieadvies | Copyright 2020 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau