compensatie transitievergoeding
Gratis quickscan

Compensatie Transitievergoeding

Als je als werkgever afscheid wilt nemen van een medewerker, dan dien je volgens de Wet werk en zekerheid een transitievergoeding te betalen. Dit geldt ook als het dienstverband van jouw medewerker wordt beëindigd als gevolg van (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Juist voor deze zieke medewerkers heb je al veel kosten gemaakt. Voor veel werkgevers voelt het betalen van de transitievergoeding daarom als onrechtvaardig.

Het Kabinet heeft gemeend werkgevers te compenseren voor de dubbele financiële verplichtingen: de loondoorbetaling tijdens ziekte en de transitievergoeding. Daarom is medio 2018 de Wet compensatie transitievergoeding in het leven geroepen. Vanaf 1 april 2020 kun je als werkgever bij het UWV compensatie aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

Het compensatiebedrag wordt door de volgende drie bedragen bepaald.
Let hierbij op dat de compensatie die je krijgt, de laagste van deze drie is:

  1. Wettelijke transitievergoeding;
  2. Loondoorbetaling tijdens ziekte;
  3. Daadwerkelijk betaalde transitievergoeding.
Voorbeeld: Stel dat de wettelijke transitievergoeding €25.000 is, maar je hebt als werkgever €27.500 aan transitievergoeding betaald, dan is het zo dat je als werkgever €25.000 gecompenseerd krijgt.

Dienstverbanden van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers die vanaf heden worden beëindigd, kunnen ook in aanmerking komen voor de Regeling compensatie transitievergoeding. De transitievergoeding die je bij uitdiensttreding van een medewerker dient te betalen, kan dus hoge kosten met zich meebrengen. De Regeling compensatie transitievergoeding biedt hiervoor een uitkomst!

Wat levert de compensatie transitievergoeding op?

  • Financieel voordeel;
  • Optimale financiële compensatie;
  • Professionele ondersteuning;
  • Advies over slapende dienstverbanden;
  • Zekerheid over optimale benutting, ook in de toekomst!

Onze werkwijze

Onze dienstverlening start met het vormen van dossiers van reeds beëindigde en nog te beëindigen (slapende) dienstverbanden. Per dossier wordt een beoordeling gemaakt van de verplichting tot betaling van een transitievergoeding en de hoogte ervan. In het verlengde hiervan wordt de mogelijkheid tot compensatie beoordeeld. Nadat is beoordeeld of je recht hebt op de compensatie, wordt een volledig onderbouwde compensatieverzoek opgesteld en ingediend bij het UWV. Wij beoordelen ook alle beslissingen die door het UWV worden afgegeven en voeren zo nodig bezwaar en beroep.

Je kunt er ook voor kiezen om de medewerker die langer dan 2 jaar ziek is, in dienst te houden in de vorm van een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. Dit betekent dat je géén transitievergoeding aan deze medewerker verschuldigd bent. Echter, hoe langer een slapend dienstverband loopt, hoe lager het compensatiebedrag is die je ontvangt als de betreffende medewerker eenmaal uit dienst is.

Met onze dienstverlening zorgen wij voor een optimale benutting van de Regeling compensatie transitievergoeding. Wij streven ernaar om jou gedurende het hele traject zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Dit doen wij vanaf de dossiervorming tot en met het beoordelen van de beslissingen van het UWV en het eventueel voeren van bezwaar en beroep.

OAZ subsidieadvies | Copyright 2020 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau