Gratis quickscan

Gedifferentieerde premie Whk en BeZaVa

Bent u niet volledig eigenrisicodrager voor de Ziektewet en WGA?

Dan ontvangt u jaarlijks een beschikking gedifferentieerde premie. Deze beschikking heeft betrekking op de medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en/of in de WGA terecht zijn gekomen. Deze medewerkers kunnen tot maximaal 12 jaar aan uw organisatie worden toegerekend. In de praktijk blijkt dat er bij de vaststelling van de beschikking vaak fouten worden gemaakt, wat vervolgens leidt tot het betalen van een te hoge premie. In de loop van de tijd is de beschikking gedifferentieerde premie aan wetswijzigingen onderhevig. Tussen 2012 en 2017 zijn er twee belangrijke aanpassingen doorgevoerd waardoor de foutgevoeligheid van de beschikking verhoogd is. OAZ subsidieadvies controleert voor haar klanten de beschikking op juistheid.

Weeffout BeZaVa

Werkgevers betalen sinds 2014 vaak meer premie Werkhervattingskas (Whk) dan zij eigenlijk zouden moeten doen. Eén van de oorzaken van de hogere premie is een zogeheten weeffout in de wet BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Omdat dit leidt tot rechtsongelijkheid heeft OAZ subsidieadvies op basis van de Whk 2018 voor verschillende organisaties de gedifferentieerde premie gecontroleerd en hier een bezwaar tegen ingediend.

Advies Advocaat-Generaal

Op 7 september 2018 is er een advies van de Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad voorgelegd. Deze zaak heeft raakpunten met ons bezwaar. De Advocaat-Generaal verwerpt in dit advies de drie cassatiemiddelen van de staatssecretaris.

Een van de cassatiemiddelen is  dat de staatssecretaris vindt dat het Hof geen rekening heeft gehouden met het feit dat er al sinds maart 2011 wordt gesproken over verdergaande individualisering van de premiecomponent Whk, en dat er geen sprake is van een materieel terugwerkende kracht. Hierover stelt de Advocaat-Generaal dat er wel degelijk sprake is van een terugwerkend effect. Dit zit met name in het baseren van het gedifferentieerde premiepercentage voor latere jaren op gegevens uit niet-beïnvloedbare jaren.

We zien dit als een positief advies voor ons bezwaar, hoewel er dus nog geen definitieve uitspraak ligt. De uitspraak van de Hoge Raad verwachten wij op zijn vroegst begin 2019.

Wilt u op de hoogte blijven van de zaak omtrent de weeffout BeZaVa? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Wat kan OAZ voor u betekenen?

Om u volledige controle en zekerheid te geven over uw beschikking controleert OAZ subsidieadvies de opbouw van de beschikking en brengt alle toegerekende uitkeringslasten van uw organisatie in beeld. Wij controleren of de toegerekende uitkeringslasten terecht aan uw organisatie worden toegerekend. Indien er fouten zitten in de beslissing dan gaan wij in contact met de Belastingdienst om deze fouten te herstellen. Kortom, optimaal resultaat met een minimale inspanning voor uw organisatie.

OAZ subsidieadvies | Copyright 2017 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau