Gratis quickscan

Gedifferentieerde premie Whk en BeZaVa

Bent u niet volledig eigenrisicodrager voor de ziektewet en WGA?

Dan ontvangt u jaarlijks een beschikking gedifferentieerde premie. Deze beschikking heeft betrekking op de medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en/of in de WGA terecht zijn gekomen. Deze medewerkers kunnen tot maximaal 12 jaar aan uw organisatie worden toegerekend. In de praktijk blijkt dat er vaak fouten worden gemaakt, wat vervolgens leidt tot het betalen van een te hoge premie.In de loop van de tijd is de beschikking gedifferentieerde premie aan wetswijzigingen onderhevig. Tussen 2012 en 2017 zijn er twee belangrijke aanpassingen doorgevoerd waardoor de foutgevoeligheid van de beschikking verhoogd is. OAZ subsidieadvies controleert voor haar klanten de beschikking op juistheid.

Weeffout BeZaVa

Werkgevers betalen sinds 2014 vaak meer premie Werkhervattingskas (Whk) dan zij eigenlijk zouden moeten doen. De oorzaak hiervan is een zogeheten weeffout in de wet BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters). Omdat dit leidt tot rechtsongelijkheid is OAZ een procedure gestart, met als doel een uitspraak van de rechter verkrijgen over een aantal principiële aspecten van de wet BeZaVa. Recent is er een uitspraak gepubliceerd in een soortgelijke zaak en is in hoger beroep het bezwaar gegrond verklaard. Hiertegen kan nog door de Belastingdienst in cassatie worden gegaan. Duidelijkheid hierover ontstaat op zijn vroegst eind 2017 en, indien de Belastingdienst in cassatie gaat, wordt een mogelijke uitspraak van de Hoge Raad medio 2018 verwacht.

Wat kan OAZ voor u betekenen?

Om u volledige controle en zekerheid te geven over uw beschikking controleert OAZ subsidieadvies de opbouw van de beschikking en brengt alle toegerekende uitkeringslasten van uw organisatie in beeld. Wij controleren of de toegerekende uitkeringslasten terecht aan uw organisatie worden toegerekend. Indien er fouten zitten in de beslissing dan gaan wij in contact met de Belastingdienst om deze fouten te herstellen. Kortom, optimaal resultaat met een minimale inspanning voor uw organisatie.

 

OAZ subsidieadvies | Copyright 2017 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau