Gratis quickscan

WGA en ZW lasten; Publiek of privaat?

Er verandert veel op het gebied van WGA-lasten. WGA-vast en WGA-flex zijn per 1 januari 2017 samengevoegd tot één financieringsregeling. Ook de voorwaarden rondom publiek of privaat verzekeren zijn gelijk getrokken.

De veranderingen zijn een mooie kans voor organisaties om zich opnieuw te oriënteren op de beste financieringsoplossing. Die keuze is niet alleen een financiële afweging, maar moet ook operationeel gedragen worden. Organisaties maken de keuze immers voor de lange termijn en willen later niet alsnog met hoge kosten opgezadeld worden.

Duidelijkheid door onafhankelijk onderzoek

OAZ subsidieadvies helpt jou graag bij dit complexe vraagstuk. Om tot een afgewogen keuze te komen, is onafhankelijk advies van groot belang. Om jou dit advies te geven, voeren wij eerst onderzoek uit op het gebied van sociale lasten en premies. In tegenstelling tot veel intermediairs hebben wij géén financieel belang bij eigenrisicodragerschap. Wij leveren een compleet rapport zodat jij als werkgever een gedegen keuze kunt maken.

Inzicht

Ons onderzoek geeft jou volledig inzicht in de financiële, beleidsmatige, operationele en administratieve gevolgen van de verschillende financierings- en uitvoeringswijzen. In het onderzoek vergelijken wij verschillende verzekeraars. Uiteraard geven wij weer wat de verwachte ontwikkelingen van publieke premies zijn. Door het rapport kun je een onderbouwde keuze maken. Ook ben je ervan verzekerd dat je niet meer premie afdraagt dan nodig is.

Gedifferentieerde premie

Verzeker jezelf er ook van dat je ook de afgelopen jaren niet te veel gedifferentieerde premie hebt betaald. OAZ subsidieadvies kan dit voor jou controleren over het huidige jaar én vijf jaar terug naar het verleden. We controleren de dossiers op rechtmatige toerekening en dragen zorg voor een eventueel herzieningsonderzoek. Wij nemen jou daarbij zo veel mogelijk werk uit handen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over WGA en/of ZW-lasten? Neem dan contact op met Milou van Belzen. Je kunt een mail sturen naar mvbelzen@oazsubsidie.nl of bel 088-5600726.

OAZ subsidieadvies | Copyright 2020 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau