WGA Publiek of Privaat? Minimaliseer eerst uw schadelasten!

Per 1 januari 2017 hebben er diverse veranderingen plaatsgevonden op het gebied van de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK). Zo zijn de WGA vast en WGA flex premies samengevoegd en het speelveld tussen publiek en privaat verzekeren gelijk getrokken.

Doordat u uw staartlasten WGA, (de op het moment van overstap, verzuimende medewerkers die daarna in de WGA komen en de lopende WGA uitkeringen), bij het UWV kan achter laten bij een overstap naar het eigenrisicodragerschap (ERD) lijkt de keuze op het eerste gezicht makkelijk. Maar is dit wel zo?

Het loont om doorlopend uw WGA schadelast in beeld te brengen en te minimaliseren, ongeacht of uw lasten WGA publiek of privaat verzekerd zijn. Pas dan kunt u echt een gedegen besluit nemen! In onze whitepaper leest u alles over het reduceren van toegerekende uitkeringslasten.

Direct weten wat OAZ voor u kan beteken, dat leest u hieronder:

 

Download whitepaper

Vul uw e-mailadres in en download de gratis whitepaper!

Downloaden

Jaarlijks stelt de Belastingdienst uw gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK) vast. Vanaf 1 januari 2017 verandert het nodige op het gebied van deze WHK premies. De WGA vast en WGA flex premies worden samengevoegd en het speelveld tussen publiek of privaat verzekeren wordt verder gelijk getrokken. Met ingang van 1 januari 2017 blijven de staartlasten WGA achter bij UWV bij een overstap naar eigenrisicodragerschap. Op korte termijn lijkt dit een voordeel. Echter, als u terug wilt keren naar UWV dan wordt er, op basis van de uitbetaalde uitkeringen, een terugkeerpremie bij UWV berekend. U start dus niet meer op de minimumpremie bij de berekening van de gedifferentieerde premie WHK. Ook een verzekeraar berekent zijn premies op basis van historische schadelast.

Voordat u een keuze maakt omtrent publiek of privaat verzekeren van de WHK lasten is het dus erg belangrijk om uw huidige situatie goed in beeld te brengen.  Want heeft u eigenlijk wel een volledig overzicht van uw WHK-lasten? Waarschijnlijk weet u wat u dit jaar betaalt, maar weet u ook hoe deze kosten zich ontwikkelen en met welke lasten u nog geconfronteerd kunt worden? En weet u hoe u zelf actief uw schadelast kunt minimaliseren? Niet alleen uw huidige situatie onder de loep nemen, maar ook vooruit kijken is dus erg belangrijk bij het maken van de beslissing.

Uw WGA lasten onder controle met WGA Management

Voor een (ex-)werknemer die een WGA uitkering ontvangt, betaalt u maximaal 12 jaar lang een premie die tot wel € 200.000 kan oplopen. Des te meer reden om actief het verloop van het verzuim zelf op te volgen en zelf invloed te houden op uw premie. Daarmee weet u zeker dat u in ieder geval nooit te veel betaalt.

De controle houden op WGA lasten is een complexe en tijdrovende taak. Immers, het gaat vaak over ex-werknemers die misschien wel al jaren uit dienst zijn. U houdt zich liever bezig met het voorkomen van verzuim. Met WGA Management worden deze werkzaamheden voor u uit handen genomen. Wij controleren of de aan uw organisatie toegerekende werknemers terecht zijn toegerekend en controleren vervolgens actief het recht op een WGA uitkering.

Het voortdurend recht op een WGA-uitkering wordt zowel op medische als niet-medische gronden gecontroleerd. Wij zorgen dat de mate van arbeidsongeschiktheid tijdig door het UWV wordt beoordeeld en voeren bezwaar en beroepszaken in samenwerking met onze medisch adviseur. Blijkt een (ex-)werknemer inmiddels hersteld? Dan hoeft u de WGA-uitkering niet meer te betalen. Blijkt de (ex-)werknemer volledig arbeidsongeschikt zonder kans op herstel? Dan wordt een IVA-uitkering toegewezen en is voor u een duurzame verlaging van uw schadelast gerealiseerd.

U krijgt deskundig advies en volledige controle over de WGA-lasten. Hierdoor worden forse besparingen gerealiseerd naar de toekomst én naar het verleden. En… u betaalt alleen bij succes!

Eerst inzicht in uw Schadelast?

Wilt u eerst inzicht krijgen in de hoogte van uw WGA lasten? Laat OAZ dan de WGA Besparingsscan uitvoeren. Wij brengen uw WGA lasten in kaart en geven u inzicht in de kosten die dit op de lange termijn met zich meebrengt. U ziet gelijk ook welke besparing u kunt realiseren en welke acties u kunt ondernemen.

Meer informatie over WGA Management?

Heeft u vragen over WGA Management en onze dienstverlening? Neem contact op met Jurgen Brouwers via 088-5600700.

Inzicht in uw schadelasten?

Wilt u inzicht krijgen in de hoogte van uw WGA lasten? Laat OAZ dan de WGA besparingsscan uitvoeren. Wij brengen uw WGA lasten in kaart en geven u inzicht in de kosten die dit op de lange termijn met zich meebrengt. Daarnaast ziet u ook direct welke besparing u kunt realiseren en welke acties u kunt ondernemen.

Besparingsscan aanvragen

Meer informatie over WGA Management?

Neem contact op met Jurgen Brouwers! 088-5600700
Of laat ons contact met u opnemen!
Bel of mail mij terug

OAZ subsidieadvies | Copyright 2017 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau