WGA Management

Jaarlijks stelt de Belastingdienst uw Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk) vast. Per 1 januari 2017 is er het nodige veranderd op het gebied van deze Whk premies. De WGA-vast en WGA-flex premies zijn samengevoegd en het speelveld tussen publiek of privaat verzekeren is verder gelijk getrokken. Sinds 1 januari 2017 blijven de staartlasten WGA achter bij het UWV bij een overstap naar eigenrisicodragerschap. Op korte termijn lijkt dit een voordeel. Echter, als u terugkeert naar het UWV, berekenen zij een terugkeerpremie. Dit doen zij op basis van de uitbetaalde uitkeringen.
U start dus niet meer op de minimumpremie bij de berekening van de gedifferentieerde premie Whk. Ook een verzekeraar berekent zijn premies op basis van historische schadelast.

Voordat u een keuze maakt omtrent publiek of privaat verzekeren van de Whk lasten, is het erg belangrijk om uw huidige situatie goed in beeld te brengen. Heeft u wel een volledig overzicht van uw Whk lasten? Waarschijnlijk weet u wat u dit jaar betaalt, maar weet u ook hoe deze kosten zich ontwikkelen en met welke lasten u nog geconfronteerd kunt worden? En weet u hoe u zelf actief uw schadelast kunt minimaliseren?
Het is niet alleen belangrijk om uw huidige situatie onder de loep te nemen. Het is ook belangrijk om vooruit te kijken tijdens het maken van de beslissing om publiek of privaat verzekerd te zijn.

Uw WGA lasten onder controle met WGA Management

Voor een (ex-)medewerker die een WGA-uitkering ontvangt, betaalt u maximaal 12 jaar lang een premie die tot wel €200.000 kan oplopen. Reden dus om actief het verloop van het verzuim zelf op te volgen en invloed te houden op uw premie. Hierdoor weet u zeker dat u nooit te veel betaalt.

Controle houden op WGA-lasten is een complexe en tijdrovende taak. Het gaat hier immers over ex-medewerkers die misschien wel jaren uit dienst zijn. U houdt zich natuurlijk liever bezig met het voorkomen van verzuim.
Met WGA Management worden de werkzaamheden rondom de controle van de WGA-lasten van uw organisatie uit handen genomen. Wij controleren of de aan uw organisatie toegerekende medewerkers terecht zijn toegerekend en controleren vervolgens actief het recht op een WGA-uitkering.

Het voortduren recht op een WGA-uitkering wordt zowel op medische als niet-medische gronden gecontroleerd. Wij zorgen dat de mate van arbeidsongeschiktheid tijdig door het UWV wordt beoordeeld en voeren bezwaar en beroepszaken in samenwerking met onze medisch adviseur.
Blijkt een (ex-)medewerker inmiddels hersteld? Dan hoeft u de WGA-uitkering niet meer te betalen. Blijkt de (ex-)medewerker volledig arbeidsongeschikt te zijn zonder kans op herstel? Dan wordt een IVA-uitkering toegewezen en is voor u een verlaging van uw schadelast gerealiseerd.

U krijgt deskunig advies en volledige controle over de WGA-lasten. Hierdoor worden forse besparingen gerealiseerd naar de toekomst én naar het verleden. En… u betaalt alleen bij succes!

Eerst inzicht in uw Schadelast?

Wilt u eerst inzicht krijgen in de hoogte van uw WGA-lasten? Laat OAZ subsidieadvies dan de WGA Besparingsscan uitvoeren. Hierbij brengen wij uw WGA-lasten in kaart en geven wij u inzicht in de kosten die dit op lange termijn met zich meebrengt. Ook ziet u gelijk welke besparingen u kunt realiseren en welke acties u kunt ondernemen.

Meer informatie over WGA Management?

Heeft u vragen over WGA Management en onze dienstverlening? Neem contact op met Milou van Belzen via 088-5600700.

OAZ subsidieadvies | Copyright 2017 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau