Gratis quickscan
24 jan

Tel Mee Met Taal: verbetering van taalvaardigheid van werknemers

Opleiden van werknemers

Taalvaardigheid is een belangrijke vaardigheid voor werknemers. Door te investeren in de taalvaardigheid van uw medewerkers, verbetert u uw organisatie. Om dit te stimuleren hebben de ministeries OCW, SZW en VWS het programma Tel Mee Met Taal ontwikkeld. Dit programma is gericht op de verbetering van taalvaardigheid van werknemers en de bestrijding en het voorkomen van laaggeletterdheid.

Met de subsidie kunt u als werkgever tot 67% van de kosten van een taaltraject vergoed krijgen, met een maximum van € 50.000 subsidie. De trajecten waarvoor subsidie verstrekt wordt, gaan over taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). In aanvulling hierop kunnen rekenvaardigheden en toepassing van taalvaardigheid in een digitale omgeving onderdeel zijn van de subsidieaanvraag. Daarnaast stelt de regeling samenwerkingsverbanden in staat om een projectsubsidie aan te vragen waarmee zij uitvoering kunnen geven aan een lokaal of regionaal project om laaggeletterdheid te voorkomen en/of te bestrijden.

Het eerste aanvraagtijdvak is op 1 januari 2017 geopend. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en kunnen ingediend worden tot 1 juli 2017. Tot op heden is er voor meer dan € 800.000 subsidie aangevraagd, dit is meer dan 30% van het beschikbare budget van € 2.600.000,- . En de (subsidie)teller loopt nog door.

Voor meer informatie over het Tel Mee Met Taal programma kunt u contact opnemen met Luc van der Linden via 088 5600700.

Terug naar overzicht

OAZ subsidieadvies | Copyright 2020 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau