Gratis quickscan
23 jan

Tel Mee Met Taal: aanvraagtijdvak geopend!

Opleiden van werknemers

Taalvaardigheid is een belangrijke vaardigheid voor werknemers. Door te investeren in de taalvaardigheid van uw medewerkers, verbetert u uw organisatie. Om dit te stimuleren hebben de ministeries OCW, SZW en VWS het programma Tel Mee Met Taal ontwikkeld. Dit programma is gericht op de verbetering van taalvaardigheid van werknemers en de bestrijding en het voorkomen van laaggeletterdheid.

Voorlopig laatste aanvraagtijdvak

Tot 1 juli 2018 kunt u weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Tel Mee Met Taal. Tijdens dit voorlopig laatste aanvraagtijdvak kunt u aanspraak maken op maximaal € 50.000 subsidie voor taaltrajecten voor werknemers die de Nederlandse taal minder vaardig zijn. Met de subsidie kan een werkgever tot 67% van de kosten van het taaltraject vergoed krijgen. Inmiddels hebben 86 werkgevers en 3 samenwerkingsverbanden subsidie aangevraagd voor in totaal bijna 1,3 miljoen euro. Het totale budget voor 2018 bedraagt 2,5 miljoen euro.Het totale budget voor 2018 bedraagt 2,5 miljoen euro.

Welke trajecten komen in aanmerking?

Subsidie kan aangevraagd worden door werkgevers (gericht op medewerkers) en lokaal samenwerkende organisaties (gericht op laagtaalvaardige ouders). De trajecten waarvoor werkgevers subsidie aan kunnen vragen, gaan over taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). In aanvulling hierop kunnen rekenvaardigheden en toepassing van taalvaardigheid in een digitale omgeving onderdeel zijn van de subsidieaanvraag.

Wilt u meer informatie over Tel Mee Met Taal?

Wij vertellen u er graag meer over! Neem contact op met uw accountmanager of Luc van der Linden via 088-–5600700.

Terug naar overzicht

Luc van der Linden

Productmanager

OAZ subsidieadvies | Copyright 2017 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau