Gratis quickscan
30 mrt

Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers

Aannemen en behouden van medewerkers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat meer aandacht geven aan meer werk voor vijftigplussers. Daarom is de nieuwe subsidieregeling ‘Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers’ in het leven geroepen.

Het doel van deze regeling is het mogelijk maken van experimenten die zijn gericht op het benutten en toegankelijk maken van latente werkgelegenheid voor vijftigplussers. Hierdoor hebben zij een grotere kans op werk.

De subsidie geldt voor innovatieve projecten die zonder deze ondersteuning in de projectperiode niet tot stand zouden komen. Onder innovatieve projecten wordt in het kader van deze regeling verstaan: initiatieven waarbij nieuwe methodieken worden ontwikkeld en toegepast om vijftigplussers naar werk te begeleiden. Het moet daarbij gaan om werkgelegenheid die niet via de reguliere wervingskanalen vervuld wordt. De gebruikte en ontwikkelde methodieken moeten vernieuwend zijn in aanpak. Zodra de initiatieven doeltreffend zijn gebleken, moeten ze toepasbaar en vrij beschikbaar zijn voor breder gebruik.

Een aantal aandachtspunten bij het aanvragen van subsidie voor dergelijke projecten:

• Aanvragen kunnen van 10 april 2017 tot en met 7 mei 2017 worden ingediend;
• Het project vangt uiterlijk op 1 oktober 2017 aan en wordt afgerond binnen een periode van maximaal achttien maanden;
• De subsidie bedraagt minimaal € 125.000 en maximaal € 750.000.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de ‘Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers’ dan kunt u contact opnemen met onze productmanager Mirella de Jong via 088-5600783.

 

Update 24 april 2017: Op dit moment is het budget voor deze subsidieregeling overvraagd. Direct op 10 april 2017 zijn er 23 aanvragen ingediend. Het totaal van de aangevraagd bedragen overstijgt het beschikbare budget van € 3 miljoen euro. Deze aanvragen worden in de komende periode beoordeeld. Hierna kan pas worden vastgesteld of het subsidieplafond is overschreden. 

 

 

Terug naar overzicht

OAZ subsidieadvies | Copyright 2017 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau