Gratis quickscan
18 feb

Wat ga jij met de beschikkingsbrief Wtl doen?

Aannemen en behouden van medewerkers

Tussen 1 en 14 maart 2019 krijg je van het UWV een brief binnen. Hierin staat de voorlopige berekening van de regelingen die vallen onder de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl).

Wat is de Wtl?

De overheid geeft sinds 2018 financiële voordelen in de vorm van loonkostenvoordelen wanneer je mensen in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is opgenomen in de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl).
Om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel dient jouw (nieuwe) medewerker binnen een van de volgende doelgroepen te vallen:

  • Oudere medewerkers (56+) met een uitkering;
  • Medewerkers met een arbeidsbeperking;
  • Herplaatste arbeidsgehandicapte medewerkers;
  • Medewerkers uit de doelgroep ‘Banenafspraak en Scholingsbelemmerden’.

De Wtl bestaat uit de volgende regelingen:

  • Loonkostenvoordeel (LKV);
  • Lage-inkomensvoordeel (LIV);
  • Jeugd lage-inkomensvoordeel (J-LIV).

Wil je meer informatie over deze regelingen? Lees dan onze Whitepaper!

Wat betekent deze brief voor mij?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de berekeningen die de brief staan niet definitief zijn. De correcties over 2018 mogen tot en met 1 mei 2019 gedaan worden!

Er is echter een korte tijd beschikbaar om de controle uit te voeren. Het is daarom van belang hier snel op te acteren.

OAZ subsidieadvies controleert deze voorlopige berekeningen om te voorkomen dat medewerkers ontbreken of dat medewerkers onterecht in de berekening worden meegenomen. Dit met als doel dat jouw organisatie zo optimaal mogelijk gebruik kan maken van de Wtl.

Tot 5 jaar na afgifte van de definitieve beschikking kan een nacontrole plaatsvinden. Eventuele fouten in de loonaangifte kunnen dan leiden tot een boete. Het is dus belangrijk dat de controle goed wordt uitgevoerd!

Meer informatie?

Heb je vragen over de Wtl of de berekening? Neem dan contact op met Jurgen Brouwers! Stuur een mail naar jbrouwers@oazsubsidie.nl of bel 088-5600700.

Terug naar overzicht

Jurgen Brouwers

Operationeel manager

OAZ subsidieadvies | Copyright 2017 Online marketingbureau Dutch Blue Online marketingbureau